Wszystkich mieszkańców Koskowic zapraszamy 28 września o godzinie 18.30 na zebranie wiejskie które odbędzie się Świetlicy w Koskowicach.
Plan zebrania:
  • Sprawy dotyczące budżetu sołeckiego na rok 2016 (wszelkie wnioski i propozycje można zgłaszać do sołtys Magdy Ryglickiej, radnego Stanisława Tokarza oraz do członków Rady Sołeckiej, jak również zgłaszać w trakcie zebrania).
  • Sprawy dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia
  • Sprawy inne (wnioski, zapytania, informacje)
Liczymy na duże zainteresowanie z Państwa strony i aktywny udział w zebraniu.