Wszystkich mieszkańców wsi Koskowice zapraszamy w dniu 9 marca  o godzinie 18.00 na zebranie wiejskie które odbędzie się w świetlicy.

Głównym punktem zebrania będzie podjęcie przez mieszkańców uchwały o zawiązaniu stowarzyszenia “NASZE WSPÓLNE KOSKOWICE”.

Na zebraniu zostaną przedstawione bieżące sprawy naszego sołectwa.

Przyjmowane również będą wnioski mieszkańców w sprawach indywidualnych.

Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniu.