W dniu 27.09.2022 r. (wtorek) o godzinie 18:30 w świetlicy wiejskiej odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Koskowice.

Porządek obrad:
1. Zmiany w funduszu sołeckim 2022
2. Uchwalenie funduszu sołeckiego 2023
3. Sprawy różne

W przypadku braku kworum Zebranie Wiejskie odbędzie się w dniu 27.09.2022 r. o godzinie 19:00.