Historii przedstawiających Mękę Pańską było wiele. Pamiętają ją zarówno deski teatrów, płyty bazylik, czy trawniki klasztornych ogrodów. Nasza opowieść w skromnej koskowickiej świątyni, choć jakże przewidywalna w swym przebiegu udowadnia, że Bóg jest jeden i nigdy samotny. Na miarę więc naszych talentów, zdolności i możliwości zatrzymujemy się na chwilę po to, aby być razem. To owo razem jest dla nas źródłem radości i siły, wiary i sensu zupełnie jak Zmartwychwstanie Pańskie. Najmłodszy aktor skończył 5 lat , a najstarszy 50. Czyż nie jest to najwspanialszy wiek na tworzenie teatru?