Zajęcia artystyczne

Zajęcia artystyczne prowadzone są w każdą środę o godzinie 17 w świetlicy wiejskiej  w Koskowicach.

Wszystkie chętne dzieci serdecznie zapraszamy na wspaniałą przygodę z teatrem, sztuką i zabawą.

W ramach zajęć planowany jest wspólny wyjazd dzieci do Teatru Lalek we Wrocławiu, np. przy okazji Dnia Dziecka oraz poznanie legnickiego teatru od kulis.

Jeśli jest to możliwe prosimy zaopatrzyć dziecko w czarne leginsy i czarną koszulkę.

Jeśli posiadają Państwo gdzieś na strychu niepotrzebne kapelusze bądź inne nakrycia głowy, każde przyjmiemy z ogromną radością.

Osoba prowadząca: Dorota Gresiuk.

Chciałabym jak najefektywniej rozwinąć ich aktywność twórczą, ciekawość poznawczą, umiejętność komunikacji i współpracy z innymi, otwartość, tolerancję oraz szacunek. Pragnęłabym umocnić wiarę w siebie oraz pozytywne patrzenie na świat.    Dorota Gresiuk

Przekazywane treści w formie zabaw i ćwiczeń  dotyczyć będą:

 • współdziałania w grupie ( dialog, odpowiedzialność, przezwyciężanie nieśmiałości)
 • mowy ciała ( gesty, celowość ruchu, naśladownictwo)
 • tajników teatru (rodzaje teatru, rodzaje lalek)
 • maski w teatrze ( historia, rodzaje)
 • pracy nad rolą ( kontakt z partnerem, kształtowanie pamięci mechanicznej i logicznej)
 • pracy nad spektaklem ( przestrzeń sceniczna, ruch sceniczny, stroje, teatralne)
 • konwencje teatralne( spektakl żywego planu, spektakl muzyczny, baśń, bajka, groteska)
 • ekspresji scenicznej ( ruch na zmianę tempa, nastroju w muzyce, rozbudzanie wyobraźni, fantazji)
 • słuchania, zapamiętywania
 • budowy scenografii
 • aktywnego uczestnictwa w kulturze.