Uwaga! Choroby ptactwa !

W związku z otrzymanym pismem PIWz.5201.1.2016 od Powiatowego Lekarza ptasia-grypaWeterynarii w Legnicy dot. wystąpienia nowych ognisk choroby grypy ptaków, w dalszym ciągu istnieje realne zagrożenie wystąpienia tej choroby, proszę o rozpowszechnienie tej informacji na terenie sołectw.

W przypadku wystąpienia zwiększonej śmiertelności drobiu, należy informować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Legnicy tel. 76 8550541.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej uwagi oraz zachowanie zasad higieny (np. dokładne mycie rąk po pracach z drobiem). Należy również zabezpieczyć pomieszczenia z drobiem oraz paszą przed dostępem dzikiego ptactwa.