W ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 najmłodsi mieszkańcy Koskowic otrzymali z okazji Dnia Dziecka okolicznościowe kartki oraz słodkie lizaki. 🍭
Nie mieliśmy możliwości zorganizowania imprezy w plenerze, dlatego upominki zostały dostarczone bezpośrednio do miejsc zamieszkania dzieci.