Wszystkich mieszkańców Koskowic zapraszamy w dniu 6 maja o godzinie 18 do ogłoszenieświetlicy wiejskiej w Koskowicach na spotkanie informacyjne dotyczące planowanej budowy spalarni odpadów w Nowej Wsi Legnickiej.

Wydaje się, że jest bardzo ważna sprawa dla mieszkańców naszej wsi oraz gminy dlatego warto posłuchać co mają do powiedzenia inwestor, władze gminy oraz zadać pytania które nas, jako mieszkańców nurtują, oraz wyrazić swoje obawy.

Po zakończeniu spotkania informacyjnego odbędzie się zebranie wiejskie w trakcie którego mieszkańcy otrzymają informację sołtysa na temat złożonych wniosków na dotację, oraz wszystkich innych spraw bieżących oraz planów.

Serdecznie zachęcamy do udziału tak w spotkaniu informacyjnym jak również w zebraniu wiejskim.

Mamy możliwość decydowania o tym co się będzie działo w naszej wsi i gminie więc korzystajmy z tego prawa.