Zapraszamy wszystkie dzieci z Sołectwa Koskowice 3 grudnia do świetlicy wiejskiej w Koskowicach.

mikolaj_2016