W związku z przygotowaniami dotyczącymi realizacji projektu rewitalizacji naszego parku, terenu przyległego do świetlicy oraz placu zabaw, prosimy o kontakt osoby specjalizujące się w kosztorysowaniu prac budowlanych  oraz projektowaniu.

Osoby chętne do pomocy zapraszamy do współpracy w zakresie opracowania wstępnych planów służących realizacji tego zadania.

Zapraszamy do kontaktu z sołtysem Magdą Ryglicką (mail: koskowice-ryglicka@wp.pl), radnym Stanisławem Tokarzem lub członkami Rady Sołeckiej.