Radny

radny Koskowice Stanisław Tokarz

Kontakt

e-mail: tokarz.stanislaw@interia.pl

tel.      695 291 067