Rada Sołecka

Członkowie Rady Sołeckiej wsi Koskowice:

 IMIĘ NAZWISKO

NUMER TELEFONU

ADRES MAILOWY

 KRZYSZTOF DĘBICKI  532511380 krzysiek.r19@wp.pl
 WIESŁAWA DZIADYK  607591699 w.dziadyk@gmail.com
 TADEUSZ KUZDROWSKI  601721115  kuzdrowski@wp.pl
 JACEK SKOBELSKI  604207275  j.skobelski@wp.pl
 ZDZISŁAW ŻÓŁKIEWSKI  504202489