Kontrola przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie sołectwa Koskowice

W tym tygodniu rozpocznie się w naszej miejscowości kontrola przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, celem wyeliminowania nielegalnych wpięć do kanalizacji sanitarnej.
Kontrola odbędzie się za pomocą tzw. “kamerowania”.

Więcej informacji na stronie internetowej Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu:
Kontrola przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Legnickie Pole

Zebranie Wiejskie

W dniu 27.09.2022 r. (wtorek) o godzinie 18:30 w świetlicy wiejskiej odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Koskowice.

Porządek obrad:
1. Zmiany w funduszu sołeckim 2022
2. Uchwalenie funduszu sołeckiego 2023
3. Sprawy różne

W przypadku braku kworum Zebranie Wiejskie odbędzie się w dniu 27.09.2022 r. o godzinie 19:00.