OGŁOSZENIE SOŁECKIE

OD WTORKU ROZNOSZONE SĄ INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU DOŻYNEK GMINNYCH KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W NASZEJ WIOSCE 10 WRZEŚNIA. KAŻDY Z MIESZKAŃCÓW OTRZYMA PROGRAM.

  • PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ, ŻE 29 SIERPNIA TJ. PONIEDZIAŁEK, O GODZ. 19.00 ODBEDZIE SIĘ KRÓTKIE ZEBRANIE WIEJSKIE W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC PRZY UŁOŻENIU SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI BOISKA W PARKU I PLANOWANYM OGRODZENIEM PLACU ZABAW JAK I BOISKA KONIECZNE JEST DOKONANIE PRZESUNIĘĆ ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH W FUNDUSZU SOŁECKIM.  SERDECZNIE ZAPRASZAMY
  • ZEBRANIE DOTYCZĄCE PODZIAŁU ŚRODKÓW SOŁECKICH NA ROK 2017 ODBĘDZIE SIĘ W M-CU WRZEŚNIU – WKRÓTCE POINFORMUJEMY O DOKŁADNYM TERMINIE.

 

SOŁTYS I RADNY SOŁECTWA KOSKOWICE