bakteria00Uwaga! Dotyczy miejscowości Bartoszów, Koskowice i Kłębanowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy informuje, że w wyniku badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 27 kwietnia br. z wodociągu sieciowego na terenie gminy Legnickie Pole stwierdzono zanieczyszczenie wody bakteriami Clostridium perfringens w punkcie poboru w Bartoszowie (3 jtk w 100 ml). Wartość dopuszczalna dla tego parametru, określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.), wynosi 0 jtk w 100 ml. Badania w kierunku obecności bakterii grupy coli i Escherichia coli nie wykazały zanieczyszczenia wody w tym zakresie. Stwierdzone zanieczyszczenia bakteryjne nie powodują dolegliwości u dorosłego człowieka, jednakże w związku ze stwierdzonym zanieczyszczeniem wody zaleca się jej spożycie wyłącznie po przegotowaniu. Ponadto radzimy także Państwu przegotowywanie wody w celu przygotowywania potraw, mycia ciała i zębów, płukania warzyw i owoców oraz mycia naczyń.
W chwili obecnej trwają czynności mające na celu zapewnienie właściwej jakości wody w wodociągu sieciowym oraz ustalenie przyczyn zanieczyszczenia.