W tym tygodniu rozpocznie się w naszej miejscowości kontrola przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, celem wyeliminowania nielegalnych wpięć do kanalizacji sanitarnej.
Kontrola odbędzie się za pomocą tzw. “kamerowania”.

Więcej informacji na stronie internetowej Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu:
Kontrola przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Legnickie Pole