Załącznik 1 do regulaminu konkursu fotograficznego