Regulamin konkursu fotograficznego Koskowice okiem małego mieszkańca