Informacja udostępniona na stronach Urzędu Gminy w Legnickim Polu:

Zgodnie z wynikami badań próbek wody z wodociągu sieciowego na terenie gminy Legnickie Pole w dniu 4 maja 2015 r. w punktach poboru: Bartoszów 43 (Szkoła Podstawowa) oraz Bartoszów (studnia wodomierzowa) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy nie stwierdził obecności zanieczyszczeń mikrobiologicznych w badanym zakresie (Clostridium perfringens, bakterie grupy coli, Escherichia coli).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy stwierdził, że jakość wody w badanym zakresie jest zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia, oraz nadaje się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych.