W dniach 15 i 16 maja sołtys Magdalena Ryglicka będzie pełniła dyżur w Świetlicy Wiejskiej (salka na dole) w Koskowicach.

kasaW trakcie dyżuru będzie można uiścić należność z tytułu podatku od nieruchomości którego rata płatności przypada w tym miesiącu.

 

 

15 maja dyżur będzie trwał od godz. 13 (bezpośrednio po mszy).

16 maja od godz. 1700.

Jednocześnie w dniu 15 maja dyżur będzie też sprawował radny Stanisław Tokarz.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców.