Kochani Mieszkańcy!boisko

W naszej wiosce ukończona została kolejna poważna inwestycja, jaką jest modernizacja boiska w koskowickim parku.

Na razie cieszy nasze oczy, ale już od wiosny mamy nadzieję, że fantastycznie spełniać będzie swoją funkcję sportową i rekreacyjną.

Boisko jest nowoczesne i piękne, więc zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców o to abyśmy wspólnie o nie zadbali. Na wiosnę wykonamy prace związane z wyrównaniem terenu, dosiewem trawy i z budową nowego ogrodzenia. Prosimy o użytkowanie boiska w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, nie wjeżdżanie na płytę boiska rowerami lub na rolkach itp. aby mogło nam wszystkim długo służyć.

Już na wiosnę test nowej nawierzchni czyli pierwszy turniej 🙂