Informacja dotycząca objazdów w Koskowicach na czas przebudowy drogi

W związku z zapowiadaną wcześniej przebudową drogi w Koskowicach od dnia 28.09.2021 r. droga będzie zamknięta i będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu.
W pierwszej kolejności prace będą wykonywane na odcinku ok. 700m na kierunku od Legnicy do Kościoła pw. św. Michała Archanioła w Koskowicach. Zostały wyznaczone objazdy dla pojazdów do dopuszczalnej masie całkowitej do 12t. i powyżej 12t. Mieszkańcy Koskowic będą mieli możliwość dojścia lub dojazdu do swoich nieruchomości. Zostaną także wyznaczone miejsca zbiórki odpadów komunalnych. Za utrudnienia bardzo przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.